Associate Director

Lars Hooning is een Rotterdamse jurist met een ruime specialistische ervaring in bestuur, management en public affairs. Drie zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zeker als het je doel is om resultaten te boeken binnen ingewikkelde maatschappelijke krachtenvelden. Lars adviseert goed positie te kiezen, je stakeholders te kennen, een doordacht plan te maken, een vast koers te varen en echte communicatie tot stand te brengen met je achterban en stakeholders. Lars Hooning werkte onder meer voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, metaalwerkgevers FME, Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI), de Consumentenbond en het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD).

“Als vader van twee die midden in hun schoolcarrière zitten, beginnen keuzes voor scholen en vakken een steeds terugkerend onderwerp te worden in onze gesprekken. Dan moet ik altijd aan mijn eigen schooltijd terugdenken. Begonnen op een Mavo – een hele kleine met prima leraren – gevolgd door de Havo en het VWO. Daarna kwam de militaire dienstplicht als een soort tussenjaar. Vervolgens de universiteit. In mijn familie was ik sinds lange tijd de eerste die daar naartoe ging. Het hielp dat mijn oom een bierlokaal had waar zowel het bedienend personeel als de klanten overwegend student waren en ik daar als Havo-scholier mocht komen werken. Mijn eerste kennismaking met een voor mij toen nog onbekende wereld. De rode draad was, als ik zo terugkijk, dat stapelen van opleidingen voor mij logisch leek. Kwestie van gestaag hard werken, gemotiveerd blijven en je niet door iets onbekends als een universiteit laten afschrikkenen die mogelijkheid gewoon benutten. Dat beeld houd ik mijn kinderen voor, in het volle besef dat ze zelf moeten beslissen.

Doorzettingsvermogen en voor het resultaat gaan en aanpassen wanneer nodig en niet terugdeinzen voor het onbekende. Dat staat voor mij centraal. Ooit wilde ik als officier bij de Koninklijke Marine werken maar toen bleek dat ik slecht was in de bètavakken heb ik dat aangepast. Mijn interesse in hoe de samenleving is geordend, in politiek, in hoe bestuurlijke processen lopen en hoe mensen binnen organisaties met elkaar omgaan, brachten mij naar de Erasmus Universiteit voor een studie rechten. Brede basis en volop ruimte aan keuzevakken. Boeiende periode en alle tijd voor veel bestuurlijke nevenactiviteiten.

Dat doorzetten en niet opgeven zie ik ook terug in mijn favoriete sport: roeien. Begonnen als sloeproeier bij het team van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en 3 x de wedstrijd Harlingen-Terschelling – de “Koninginnerace’ – gedaan en nu als actief deelnemer aan het coastalroeien. Een nieuwe sport in Nederland.  De Noordzee op, de Oosterschelde over of crossen op het IJsselmeer. Windkracht 5 tot 6, golven van 1 tot twee meter en doorgáán. Dat typeert ook mijn mentaliteit en werkhouding: niet opgeven en desnoods een nachtje doorhalen, bijsturen indien nodig, het resultaat telt en pas tevreden als de coach óf de klant (!) dat ook is. Daar ga ik voor.”

 

Mail Lars Hooning

LinkedIn