Herkent u dat gevoel?

Dat u en uw medewerkers er niet uithalen wat erin zit? Dat de prestaties achterblijven bij de ambities, of bij de verwachtingen?

U heeft de beste mensen aan boord, vindt u. Daar heeft u zich voor ingespannen. En jong talent is er ook, belangrijk voor toekomstig succes. Uw bedrijf is operationeel helemaal up-to-date. En uw onderneming beschikt over voldoende financiële armslag. Er is geen directe reden om u zorgen te maken, denkt u.

En toch … ondanks dat u al het mogelijke al doet, komt het er naar uw gevoel niet helemaal uit. Uw bedrijf scoort suboptimaal; klanten blijken vaak geen blijvertjes, en dat geldt ook voor uw medewerkers. En de hoeveelheid energie die u er in moet stoppen wordt groter en groter. 

Zou u niet met minder tijd, kosten of “gedoe” betere resultaten willen behalen? En meer tevreden klanten? En gemotiveerde collega’s die graag bij u willen blijven werken? Kortom, dat u er uithaalt wat u er in heeft gestopt?

Misschien hebben wij een oplossing voor uw uitdaginganders communiceren biedt voor u mogelijk de snelste weg naar beter presteren.

Speelt dit bij u? En wilt u er iets aan doen?

Benieuwd wat dit voor uw organisatie kan betekenen? 

In een verkenningsgesprek met één van onze senior-adviseurs kunnen al veel punten worden gevonden, die mogelijk voor beter presteren van u en uw medewerkers zeer relevant zijn. Dat kunnen cultuuraspecten zijn in uw onderneming, of zaken van procedurele of organisatorische aard. Wij zullen ons licht laten schijnen over de ontwikkelingen binnen uw organisatie die u met ons deelt.

Of u daarna deze zaken samen met ons wilt aanpakken, is dan even minder belangrijk (hoewel we het – eerlijk is eerlijk – wel op prijs zouden stellen). Het verkenningsgesprek, dat ca. twee uur in beslag zal nemen, bieden wij u sowieso aan.

Wanneer u uw gegevens hieronder invult en toezendt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

Een tipje van de sluier ...

“Integer communiceren? Denken jullie dat mijn bedrijf niet integer is?”

Een veelgehoorde reactie als wij de rol van integer communiceren door organisaties benadrukken. Ons antwoord: wij gaan er vanuit dat u uw onderneming leidt met de beste bedoelingen. Dat er zelfs sprake kan zijn van ethisch ondernemen in de beste zin van het woord. Daar gaat het ons dus niet om. Waar het ons wél om gaat?

Wij hechten aan de oorspronkelijke betekenis van het woord integriteit, namelijk: dat wat uw bedrijf belooft en wat het presteert overeen komen. Ofwel, dat u zegt wat u gaat doen en doet wat u zegt. En mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw belofte na te komen, dat u zorgt voor een alternatief of de berokkende schade of overlast door het niet nakomen van uw belofte compenseert. Het is deze – overigens oorspronkelijke – opvatting van integriteit die de kern vormt van onze benadering.

Professor Michael Jensen van de Harvard Business School heeft een praktisch toepasbaar model ontwikkeld waarin integriteit de basis vormt voor verhoogde prestaties, kwaliteit en waardecreatie. In dit model is véél aandacht voor uw communicatie: uw belofte doet u immers intern, extern, naar alle stakeholders. En die hebben mede daardoor verwachtingen over de prestaties van uw organisatie. 

Of u een retailer bent, of een metaalverwerker, of u zakelijke diensten verleent of een non-profit organisatie bestuurt. De betekenis én de positieve impact van integer communiceren is aantoonbaar groot. Precies díe waardevolle informatie willen wij graag voor u uit de doeken doen. 

Ja, ik ben geïnteresseerd in wat integer communiceren voor mijn organisatie kan betekenen.
















    Hiermee geef ik aan dat ik graag méér wil weten over hoe integer communiceren kan leiden tot betere prestaties van mijn organisatie. Ik wil daarom graag een afspraak maken voor een verkenningsgesprek.

    De gegevens die bureau Value@Stake van u verkrijgt, dienen geen enkel ander doel dan de mogelijkheid te bieden contact met u op te nemen. Zij worden niet door Value@Stake in bestanden vastgelegd.