Herkent u dat gevoel?

Dat u en uw medewerkers er niet uithalen wat erin zit? Dat de prestaties achterblijven bij de ambities, of bij de verwachtingen?

U heeft de beste mensen aan boord, vindt u. Daar heeft u zich voor ingespannen. En jong talent is er ook, belangrijk voor toekomstig succes. Uw bedrijf is operationeel helemaal up-to-date. En uw onderneming beschikt over voldoende financiële armslag. Er is geen directe reden om u zorgen te maken, denkt u.

En toch … ondanks dat u al het mogelijke al doet, komt het er naar uw gevoel niet helemaal uit. Uw bedrijf scoort suboptimaal; klanten blijken vaak geen blijvertjes, en dat geldt ook voor uw medewerkers. En de hoeveelheid energie die u er in moet stoppen wordt groter en groter. 

Zou u niet met minder tijd, kosten of “gedoe” betere resultaten willen behalen? En meer tevreden klanten? En gemotiveerde collega’s die graag bij u willen blijven werken? Kortom, dat u er uithaalt wat u er in heeft gestopt?

Misschien hebben wij een oplossing voor uw uitdaginganders communiceren biedt voor u mogelijk de snelste weg naar beter presteren.

Business Event op 25 januari 2024

Noteer in uw agenda!

Op donderdagmiddag 25 januari 2024 vindt centraal in Nederland het business event “Beter presteren door integer communiceren” plaats. De exacte locatie laten wij u nog weten.

Een event dat u niet mag missen, als u de snelste weg naar betere prestaties van uw onderneming wilt leren kennen. Interessante sprekers uit theorie en praktijk vertellen over hoe aangepaste communicatie van u en uw medewerkers onderling, met uw klanten, met uw leveranciers en met al uw andere stakeholders kan leiden tot substantieel meer waarde voor iedereen. Én vanzelfsprekend tot meer succes van uw onderneming. 

Een middag dus om mee te maken. Wij beloven u een waardevol event. Tóch kost deelname aan het evenement u niets – behalve een middag in uw agenda.

Op deze pagina kunt u uw interesse in het evenement alvast kenbaar maken. Op een later moment, wanneer het programma bekend is,  zullen wij u vragen of u uw interesse wilt omzetten in een concrete deelname. 

Een tipje van de sluier ...

“Integer communiceren? Denken jullie dat mijn bedrijf niet integer is?”

Een veelgehoorde reactie als wij de rol van integer communiceren door organisaties benadrukken. Ons antwoord: wij gaan er vanuit dat u uw onderneming leidt met de beste bedoelingen. Dat er zelfs sprake kan zijn van ethisch ondernemen in de beste zin van het woord. Daar gaat het ons dus niet om. Waar het ons wél om gaat?

Wij hechten aan de oorspronkelijke betekenis van het woord integriteit, namelijk: dat wat uw bedrijf belooft en wat het presteert overeen komen. Ofwel, dat u zegt wat u gaat doen en doet wat u zegt. En mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw belofte na te komen, dat u zorgt voor een alternatief of de berokkende schade of overlast door het niet nakomen van uw belofte compenseert. Het is deze – overigens oorspronkelijke – opvatting van integriteit die de kern vormt van onze benadering.

Professor Michael Jensen van de Harvard Business School heeft een praktisch toepasbaar model ontwikkeld waarin integriteit de basis vormt voor verhoogde prestaties, kwaliteit en waardecreatie. In dit model is véél aandacht voor uw communicatie: uw belofte doet u immers intern, extern, naar alle stakeholders. En die hebben mede daardoor verwachtingen over de prestaties van uw organisatie. 

In het event op 25 januari zullen meerdere sprekers dit model direct voor u toepasbaar maken. Of u een retailer bent, of een metaalverwerker, of u zakelijke diensten verleent of een non-profit organisatie bestuurt. De betekenis én de positieve impact van integer communiceren is aantoonbaar groot. Precies díe waardevolle informatie willen wij graag voor u uit de doeken doen. 

Ja, ik ben geïnteresseerd in het evenement “Beter presteren door integer communiceren” op 25 januari 2024.
    Hiermee geef ik aan dat ik graag méér wil weten over hoe integer communiceren kan leiden tot betere prestaties van mijn organisatie. Ik schrijf mij nog niet definitief in voor het evenement op 25 januari.

    De data die bureau Value@Stake hiermee verzamelt, dienen geen enkel ander doel dan u op later moment te kunnen informeren over het evenement en u daarmee formeel uit te nodigen.