Waardevolle verhalen

Voor een ‘mission inspired’  organisatie is het cruciaal dat de belangrijkste boodschappen bijdragen aan de missie. Daarom zijn verhalen over waarom en hoe u uw beloftes waarmaakt de belangrijkste ingrediënten voor het vertrouwen dat u van uw stakeholders hoopt te krijgen. Met speciaal hierop toegesneden workshops halen onze consultants alles van waarde, ja zelfs de ‘best kept secrets’ uit uw organisatie en vertalen deze in krachtige en overtuigende ‘mission-inspired’ verhalen.

De waarde die wij toevoegen

  • boodschap- en verhaalontwikkelingsworkshops
  • ontwikkeling verhaalconcepten in diverse communicatieproducten, zoals tekst, video, animatie, podcast, talkshows, enz.
  • ontwikkeling mediastrategieën (intern en extern) voor de distributie van waardevolle verhalen