Dagelijks worden we geconfronteerd met sociale, ecologische en technologische ontwikkelingen die onze samenleving structureel veranderen: Digitalisering, Diversiteit en Duurzaamheid. Organisaties die daar goed mee omgaan zijn de winnaars van morgen.

Het vraagt om authentieke organisaties en leiders met een heldere missie en het commitment om die missie WAAR te maken. In onze overtuiging kan dat alleen door integer handelen én communiceren (‘zeggen wat je gaat doen en dat vervolgens doen, zoals je hebt beloofd’). Alleen dat leidt namelijk tot vertrouwen van medewerkers, partners en klanten. En vertrouwen vergroot de werkbaarheid en dus de performance.

Die nadruk op werkbaarheid van organisaties wordt nog groter, nu alle organisaties worden geconfronteerd met vaak immense uitdagingen op het gebied van Digitalisering, Diversiteit en Duurzaamheid (naar: de drie D’s, die het curriculum én de maatschappelijke betekenis van de Hogeschool van Amsterdam vormgeven).

Digitalisering

Hoe we werken, winkelen en contacten onderhouden is door de coronapandemie versneld veranderd. Waarschijnlijk voorgoed. Veel van wat we doen is ‘virtueel’ of ‘hybride’ geworden. Al blijven persoonlijke, menselijke contacten en fysieke ervaringen natuurlijk onvervangbaar. Maar voor elke organisatie geldt: ‘Digitize or Fail!’

Diversiteit

De aanstormende generatie (‘GenZ’) vindt etnische-, culturele- en gendergelijkheid veel vanzelfsprekender dan voorgaande generaties. Ze zijn kritischer, idealistischer en activistischer dan hun voorgangers. Binnenkort vormen zij de grootste groep klanten én medewerkers van organisaties en bedrijven. Velen starten hun eigen, disruptieve onderneming. Voor veel organisaties geldt daarom: you don’t have to beat them, join them!

Duurzaamheid

Klimaat, biodiversiteit, een goed en gezond leefmilieu voor mens en dier worden steeds urgenter. Consumentenactivisme, wet- en regelgeving en gerechtelijke uitspraken dwingen bedrijven hun werkwijze ingrijpend te veranderen, hun ecologische ‘footprint’ te verkleinen. ‘There is no Planet B’. 

Bedrijven en organisaties die de uitdagingen van Digitalisering, Diversiteit en Duurzaamheid van harte omarmen hebben een wereld aan waarde te winnen. Allereerst voor zichzelf en hun stakeholders. Wie dit met de mond belijdt maar niet waarmaakt, krijgt zijn trekken thuis. Green-washing, Purpose-washing of welke andere vorm van ‘washing’ is dan ook per definitie niet-integer. Het zet organisaties en hun stakeholders (aandeelhouders, business partners, medewerkers en klanten) op het verkeerde been.  Hierdoor nemen zij verkeerde beslissingen die schadelijk zijn voor henzelf en anderen. Wij zijn ervan overtuigd dat voor dat soort bedrijven weinig toekomst is.

Er staat veel op het spel ...

Wij sluiten ons graag aan bij de Duitse historicus en filosoof Philipp Blom, die in zijn boek “Wat op het spel staat” (Carl Hanser Verlag, 2017) de dilemma’s van de huidige tijd behandelt:

“Nieuwe opvattingen over hele samenlevingen, economische modellen, democratieën, sociale praktijken, digitale interactie en ten slotte ook ideeën en identiteiten vormen de grootste uitdaging. Het grootste gemeenschappelijke project dat maar denkbaar is. Door dát proces (zou) een dynamiek kunnen ontstaan die mensen weer hoop geeft.”

De missie van Value@Stake is om bij te dragen aan een betere wereld. Wij doen dat door onze opdrachtgevers te helpen het vertrouwen van hun stakeholders te verdienen en te behouden, door middel van authentiek leiderschap en integere communicatie. Er staat immers een wereld aan waarde op het spel.